تاریخ : دوشنبه چهارم شهریور 1392
:
نویسنده : بهنام اسدی

 

سایت اصلی موسسه در حال تکامل است

به زودی آدرس سایت اصلی اطلاع رسانی می شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((مخصوص آماده سازی داوطلبان جهت شرکت در آزمون های حقوقی))  مدرس:بهنام اسدی
 
تدوین جزوه:زینب آذرنگ

درس مدنی را 100% بزنید

ردیف نمونه فایل های تدریس مدنی و موضوع تدریس دریافت جزوه دریافت فایل صوتی
قسمت اول

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده1الی18 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه فایل صوتی
قسمت هشتم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده109الی129 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه لینک دانلود
قسمت یازدهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده183الی189به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه لینک دانلود
قسمت دوازدهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده190الی195به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه لینک دانلود

قسمت سیزدهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده196الی197به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه لینک دانلود

قسمت هفدهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده219الی225به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه فایل صوتی

قسمت بیست و سوم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده۲۴۱ الی۲۴۶به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه فایل صوتی

قسمت بیست و نهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی((ماده283.تدریس مباحث مهم  فسخ.ناسخ.منسوخ.تفاسخ.فاسخ.انفساخ و ....))به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه فایل صوتی
قسمت چهل و سوم جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای بحث عقود و تعهدات دریافت جزوه فایل صوتی
قسمت چهل و چهارم

جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای بحث عقود و تعهدات

دریافت جزوه فایل صوتی
قسمت چهل و پنجم

جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای دسته بندی عقود و تعهدات

دریافت جزوه

فایل صوتی

قسمت چهل و ششم

جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای دسته بندی عقود و تعهدات ((شرایط صحت معاملات"ماده ۱۹۰ " قانون مدنی ))

دریافت جزوه

فایل صوتی

قسمت چهل و هفتم

جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای دسته بندی عقود و تعهدات ((شرایط صحت معاملات"ماده ۱۹۰ " قانون مدنی ))

دریافت جزوه

فایل صوتی

توجه کنید توجه کنید توجه کنید
  درس مدنی را 100% بزنید    

قابل توجه داوطلبین گرامی

   
***************************************************

 فایل های تدریس

آیین دادرسی مدنی((کنکوری))

 

((مخصوص آماده سازی داوطلبان جهت شرکت در آزمون های حقوقی))

 

مدرس:بهنام اسدی

 
تدوین جزوه:زینب آذرنگ
 

درس آیین دادرسی مدنی را 100% بزنید

--------------------------------------------

ردیف

موضوع تدریس

دریافت جزوه

دریافت فایل صوتی

قسمت اول

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی از ماده1 الی ماده2 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت دوم

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 3 الی ماده 9 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت سوم

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی ((ماده10)) بحث صلاحیت ها به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت چهارم

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی ((ماده10)) ادامه بحث صلاحیت ها به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت پنجم

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی ((ماده11)) به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

 

 


 


 

 


 

   

************************************************************نمونه فایل های
 
تدریس قانون مجازات اسلامی

((بر اساس قانون جدید))

 

((مخصوص آماده سازی داوطلبان جهت شرکت در آزمون های حقوقی))

 

مدرس:خانم شیرین یوسفی

 
تدوین جزوه:زینب آذرنگ
 

درس جزا را 100% بزنید

 

ردیف

موضوع تدریس

دریافت جزوه

دریافت فایل صوتی

قسمت اول

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی مواد 1 و 2 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت دوم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 3به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت سوم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده ۴ و ۵ به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت چهارم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 6 الی 9 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت پنجم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 10 ((تدریس در راستای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری))به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت ششم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 11 الی 14 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود
قسمت هفتم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده  15 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت هشتم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده ۱۶ الی ۱۸  به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت نهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 19 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک  دانلود
قسمت دهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده20 الی ۲۲به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود
 

 

 

 

 

 

فرصت را غنیمت بشمرید

************************************************************
:: برچسب‌ها: با فایل های صوتی ما, قبولی خود را تضمین کنید
تاریخ : یکشنبه نوزدهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی
تاریخ : یکشنبه نوزدهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

درس مدنی (قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری خصوصی

ارشد آزاد خصوصی

دکتری خصوصی سراسری

دکتری خصوصی آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب مدنی

۳

۳

۴

۱

۳

۳

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست266عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

                         :: موضوعات مرتبط: مدنی
:: برچسب‌ها: مدنی درس مهم و سرنوشت ساز است پس بادقت خوانده شود
تاریخ : دوشنبه سیزدهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

درس آیین دادرسی مدنی

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری خصوصی

ارشد آزاد خصوصی

دکتری خصوصی سراسری

دکتری خصوصی آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب آیین دادرسی مدنی

۱

۱

-----

۱

۳

۳

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست62عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...:: موضوعات مرتبط: آیین دادرسی مدنی
:: برچسب‌ها: آیین دادرسی مدنی ازنظر اهمیت دست کمی از مدنی ندارد
تاریخ : یکشنبه دوازدهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

درس حقوق جزای عمومی واختصاصی

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری جزا

ارشد آزاد جزا

دکتری جزا سراسری

دکتری جزا آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب جزا

۲

۲

۴مختلط

۴ مختلط

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست140عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...:: موضوعات مرتبط: جزای عمومی و اختصاصی
:: برچسب‌ها: حقوق جزاباضریب دو به شمابرای قبولی خیلی کمک می کند
تاریخ : پنجشنبه نهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

درس آیین دادرسی کیفری

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری جزا

ارشد آزاد جزا

دکتری جزا سراسری

دکتری جزا آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب آیین دادرسی کیفری

۲

۲

۴مختلط

۴مختلط

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست65عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...:: موضوعات مرتبط: آیین دادرسی کیفری
:: برچسب‌ها: آیین دادرسی کیفری ضریبی برابرحقوق جزاداردو مهم است
تاریخ : یکشنبه پنجم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

درس حقوق تجارت

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری خصوصی

ارشد آزاد خصوصی

دکتری خصوصی آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب تجارت

۱

۱

۱

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست 95 عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...
:: موضوعات مرتبط: تجارت و شرکت های سهامی
:: برچسب‌ها: حقوق تجارت خیلی سنگین نیست وضریب خوبی هم دارد
تاریخ : شنبه بیستم آبان 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

درس زبان انگلیسی((متون حقوقی))

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری

ارشد آزاد

دکتری  سراسری

دکتری  آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب متون حقوقی

۱

۱

۲

۱

-----

-----

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست37عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...:: موضوعات مرتبط: متون حقوقی(زبان انگلیسی)
:: برچسب‌ها: متون حقوقی سنگین است اما درعین حال مهم و کلیدی است
تاریخ : دوشنبه هشتم آبان 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

 

 کتب اصول ومتون فقه.بین الملل.جرم شناسی.

قواعدفقه.بزهکاری.قوانین خاص. کارنامه قبول 

شدگان حقوقی

(1)


آزمون

ارشد سراسری

ارشد آزاد

دکتری  سراسری خصوصی

دکتری  آزاد خصوصی

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب متون فقه

۱

۱

۱

۴

-----

۲

-----

ضریب اصول فقه

-----

-----

-----

-----

۱

۱

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست457عدد می باشد.

 برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

 :: موضوعات مرتبط: سایر کتب در موضوعات متفرقه
:: برچسب‌ها: اگر در موضوع حقوقی مشکل داشتید به این قسمت بیایید
تاریخ : جمعه پنجم آبان 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی


آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور

آرا وحدت رویه

حقوقی

کیفری

تجارتی

سایر آرا وحدت رویه متفرقه و نظرات مشورتی

تعداد

۲۲۲

۲۱۹

۲۹

۱۹۷

نظرات و پیشنهادات و آرا وحدت رویه مورد نیاز خود را در بخش نظرات این قسمت قید کنید.

برای دریافت تمامی آرا وحدت رویه به ادامه مطلب بروید...:: موضوعات مرتبط: رای وحدت رویه و نظرات مشورتی
:: برچسب‌ها: آرا وحدت رویه در تمامی آزمون ها منبع طرح سوال است
تاریخ : دوشنبه یکم آبان 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

فایل های صوتی اساتید(1)

 درس

مدنی

آیین دادرسی مدنی

جزا

آیین دادرسی کیفری

تجارت

متون و اصول فقه

زبان انگلیسی و متفرقه

تعداد فایل صوتی

۳۵۸

۲۵۶

۱۲۵

۱۴۹

۲۱۹

۳۳۰

۱۰۶

جهت سهولت استفاده شما عزیزان"تمام فایل ها به صورتMP3 تهیه گردیده است.

برای دریافت فایل های صوتی کلیه دروس به ادامه مطلب بروید...:: موضوعات مرتبط: فایل های صوتی حقوق
:: برچسب‌ها: از خواندن کتب خسته شده اید, با گوش دادن ادامه دهید
تاریخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

نمونه فرم های دادخواست و شکواییه(1)

 

موضوع

حقوقی

کیفری

تعداد فرم ها

۲۷۳

۶۶

نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش نظرات هر درس قید کنید.

برای دریافت کلیه نمونه فرم ها به ادامه مطلب بروید...تاریخ : یکشنبه دوم مهر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

 

آزمون های طبقه بندی شده(1)

نوع آزمون

کارشناسی ارشد

وکالت و مشاوران

قضاوت

دکتری

آزمون آنلاین

تالیقی

دیگرآزمون ها

تعداد آزمون

۱۳

۲۹

۱۱

۹

۲

۶

۵۲

 نظرات و پیشنهادات و ا نتقادات خود را در قسمت نظر دهید قید کنید.

 برای دریافت سوالات تمامی آزمون ها به ادامه مطلب بروید...:: موضوعات مرتبط: آزمون های آزمایشی
:: برچسب‌ها: قسمت آزمون آزمایشی آخرین گام رسیدن به پیروزی شماست
با عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت شما دوست عزیز که به سایت موسسه علمی و حقوقی قانون یار تشریف آورده اید.موسسه مذکور به شماره ثبت 33378 که اقامتگاه آن در استان تهران می باشد تاسیس گردیده است.هدف اصلی این موسسه غیر تجاری،آماده سازی داوطلبان عزیز جهت آزمون های حقوقی من جمله آزمون وکالت،کارشناسی ارشد،قضاوت،سردفتری،دفتریاری، دکتری و .... می باشد.روش آماده سازی داوطلبان در این موسسه با دیگر موسسات حقوقی به طور کامل فرق دارد چراکه با همت و تلاش بی وقفه فرهیختگان و اساتید موسسه قانون یار، تمامی کتب و جزوات به صورت کاملا نموداری و چارت بندی شده می باشد که درک مطالب سنگین حقوقی را برای خواننده و داوطلب خیلی راحت کرده و همچنین به همراه هر کتاب یک دی وی دی صوتی تدریس به داوطلب داده می شود تا هضم و یادگیری مطالب توسط مثال های استاد،بیش از پیش راحت تر و سلیس تر و روان تر گردد.آماده سازی داوطلبان به این روش،ابتکار و ابداع موسسه حقوقی قانون یار می باشد که با استفاده از این متد آموزشی ،داوطلب به هیچ عنوان نیاز به کلاس های حضوری نداشته و به این واسطه از پرداخت هزینه های گزاف توسط داوطلب جلوگیری می شود.هدف اصلی ما کمک رسانی و مساعدت به تمامی دوستان و حقوقدانانی می باشد که در راستای آماده سازی آزمون های حقوقی سردرگم هستند و نیاز مبرم و اساسی به جامع ترین و کامل ترین منابع را دارند.روش تدریس صوتی موسسه قانون یار به طور موثری به داوطلب کمک می کند تا زودتر و راحت تر به موفقیت در آزمون دست یابد.لازم به ذکر است از آنجایی که هر ماده قانونی پر از حاشیه و نکته ریز و فرار می باشد،فایل ها و دی وی دی های صوتی تدریس به همراه کتب نموداری،قابل استفاده برای تمامی قضات،وکلا،سردفتران، دانشجویان رشته حقوق و... موثر و لازم و ضروری به نظر می رسد.کافیست یک بار محصولات موسسه قانون یار را استفاده و مورد مطالعه و بررسی قرار دهید.آنگاه به کیفیت و سطح علمی بالای محصولات و کتب اساتید این موسسه پی خواهید برد.
مدیر موسسه قانون یار:بهنام اسدی