X
تبلیغات
بانک جزوات و فایل های صوتی قانون یار
تاریخ : دوشنبه چهارم شهریور 1392
:
نویسنده : بهنام اسدی

...........................
مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.


با معرفی ده نفر برای خرید کتاب از موسسه ما،5کتاب رایگان به شما تعلق خواهد گرفت 


برای دریافت کتاب صوتی جلد اول قانون مدنی،آدرس خود را به طور دقیق به همراه کد پستی یا شماره تلفن  ثابت خویش به شماره 50001005232002 پیامک نمایید تا این کتاب برای شما ارسال گردد.

نمونه فایل های صوتی تدریس درس مدنی
-------------
((مخصوص آماده سازی داوطلبان جهت شرکت در آزمون های حقوقی))  مدرس:بهنام اسدی

تدوین جزوه:زینب آذرنگ

درس مدنی را 100% بزنید

ردیف نمونه فایل های تدریس مدنی و موضوع تدریس دریافت جزوه دریافت فایل صوتی
قسمت اول

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده1الی18 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه لینک دانلود
قسمت هشتم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده109الی129 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه لینک دانلود
قسمت یازدهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده183الی189به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه لینک دانلود
قسمت دوازدهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده190الی195به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه لینک دانلود

قسمت سیزدهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده196الی197به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه لینک دانلود

قسمت هفدهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده219الی225به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه فایل صوتی

قسمت بیست و سوم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی از ماده۲۴۱ الی۲۴۶به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه فایل صوتی

قسمت بیست و نهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مدنی((ماده283.تدریس مباحث مهم  فسخ.ناسخ.منسوخ.تفاسخ.فاسخ.انفساخ و ....))به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه فایل صوتی
قسمت چهل و سوم جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای بحث عقود و تعهدات دریافت جزوه فایل صوتی
قسمت چهل و چهارم

جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای بحث عقود و تعهدات

دریافت جزوه فایل صوتی
قسمت چهل و پنجم

جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای دسته بندی عقود و تعهدات

دریافت جزوه

فایل صوتی

قسمت چهل و ششم

جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای دسته بندی عقود و تعهدات ((شرایط صحت معاملات"ماده ۱۹۰ " قانون مدنی ))

دریافت جزوه

فایل صوتی

قسمت چهل و هفتم

جمع بندی قسمت های تدریس شده مواد کلیدی و مهم در راستای دسته بندی عقود و تعهدات ((شرایط صحت معاملات"ماده ۱۹۰ " قانون مدنی ))

دریافت جزوه

فایل صوتی

توجه کنید برای دریافت کتب صوتی و عضویت در سامانه اطلاع رسانی پیامکی جهت دریافت جدیدترین کتب صوتی((شرح نکته به نکته مواد قانونی))در راستای آماده سازی آزمون های حقوقی ، عدد 20 را به شماره 50001005232002 ارسال نمایید. توجه کنید توجه کنید

درس مدنی را 100% بزنید

قابل توجه داوطلبین گرامی

برای دریافت کتاب صوتی جلد اول قانون مدنی،آدرس خود را به طور دقیق به همراه کد پستی یا شماره تلفن  ثابت خویش به شماره 50001005232002 پیامک نمایید تا این کتاب برای شما ارسال گردد.

فرصت را غنیمت بشمرید

مشاوره رایگان


************************************************************
مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.با معرفی ده نفر برای خرید کتاب از موسسه ما،5کتاب رایگان به شما تعلق خواهد گرفت


 فایل های تدریس

آیین دادرسی مدنی((کنکوری))

((مخصوص آماده سازی داوطلبان جهت شرکت در آزمون های حقوقی))

مدرس:بهنام اسدی

تدوین جزوه:زینب آذرنگ

درس آیین دادرسی مدنی را 100% بزنید

--------------------------------------------

ردیف

موضوع تدریس

دریافت جزوه

دریافت فایل صوتی

قسمت اول

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی از ماده1 الی ماده2 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت دوم

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 3 الی ماده 9 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت سوم

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی ((ماده10)) بحث صلاحیت ها به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت چهارم

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی ((ماده10)) ادامه بحث صلاحیت ها به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت پنجم

تفسیر و تشریح مواد قانون آیین دادرسی مدنی ((ماده11)) به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود


برای دریافت کتاب صوتی شرح ماده به ماده قانون آیین دادرسی مدنی کافیست عدد 20 را به شماره 50001005232002 ارسال نمایید.


 


  
************************************************************

مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.با معرفی ده نفر برای خرید کتاب از موسسه ما،5کتاب رایگان به شما تعلق خواهد گرفت

نمونه فایل های
 
تدریس قانون مجازات اسلامی

((بر اساس قانون جدید))

((مخصوص آماده سازی داوطلبان جهت شرکت در آزمون های حقوقی))

مدرس:خانم شیرین یوسفی

تدوین جزوه:زینب آذرنگ

درس جزا را 100% بزنید

ردیف

موضوع تدریس

دریافت جزوه

دریافت فایل صوتی

قسمت اول

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی مواد 1 و 2 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت دوم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 3به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت سوم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده ۴ و ۵ به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت چهارم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 6 الی 9 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت پنجم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 10 ((تدریس در راستای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری))به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت ششم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 11 الی 14 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود
قسمت هفتم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده  15 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت هشتم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده ۱۶ الی ۱۸  به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

قسمت نهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده 19 به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک  دانلود
قسمت دهم

تفسیر و تشریح مواد قانون مجازات اسلامی ماده20 الی ۲۲به همراه ذکر و تفسیر نکات مهم وکلیدی تست های آزمون های حقوقی

دریافت جزوه

لینک دانلود

برای دریافت تمامی جلسات  درس جزا  ((طبق قانون جدید))

با ما تماس بگیرید.


برای دریافت کتاب صوتی جلد اول قانون مدنی،آدرس خود را به طور دقیق به همراه کد پستی یا شماره تلفن  ثابت خویش به شماره 50001005232002 پیامک نمایید تا این کتاب برای شما ارسال گردد.

فرصت را غنیمت بشمرید


با معرفی از سوی نمایندگان سایت از تخفیف ویژه ما بهره مند شوید

مقالات

تلفن های مشاوره  رایگان برای داوطلبان عزیز:

08317264041-09188880791-09100636002-09389911365


************************************************************

شماره ۱۶ رقمی کارت بانک ملی:۶۰۳۷۹۹۱۰۹۸۲۴۱۳۵۳

شماره ۱۶ رقمی کارت بانک ملت:۶۱۰۴۳۳۷۲۲۶۷۱۶۶۹۲

شماره ۱۶ رقمی کارت تجارت:۶۲۷۳۵۳۳۰۵۰۱۵۵۴۴۶

شماره ۱۶ رقمی کارت صادرات:۶۰۳۷۶۹۱۰۹۴۳۱۵۴۹۶
تمامی حساب ها به نام ((بهنام اسدی)) می باشد

-----

مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.


با معرفی ده نفر برای خرید کتاب از موسسه ما،5کتاب رایگان به شما تعلق خواهد گرفت


:: برچسب‌ها: با فایل های صوتی ما, قبولی خود را تضمین کنید
تاریخ : یکشنبه نوزدهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.با معرفی ده نفر برای خرید کتاب از موسسه ما،5کتاب رایگان به شما تعلق خواهد گرفت


 

1.این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بر همین اساس تمام مطالب و فایل های  موجود در این سایت طبق قانون محافظت می‌گردد و هر شخصی نسبت به هرکدام از فایل ها هرگونه شکایت یا  ادعایی داشت با مدیر سایت  در میان بگذارد تا در اولین فرصت به شکایت وی رسیدگی شود.

2.درگاه اصلی مطالب سایت قانون یار به آدرس www.hoghoghyar.com می باشد.شما کاربران عزیز می توانید در صورت بروز هرگونه مشکل به آدرس فوق بروید و فایل های مورد نیاز خود را دانلود کنید.

3.هر فایل جزوه مندرج در سایت یک کد مخصوص به خود دارد که خواهشمندیم در صورت بروز هرگونه مشکل در هر فایل،کد فایل مربوطه را به ما اطلاع دهید تا در اولین فرصت در مقام رفع مشکل برآییم.

4.سایت و موسسه قانون یار  وابسته به هیچ موسسه ای نمی باشد و تمامی  حقوق آن متعلق به مدیر سایت و موسسه ((بهنام اسدی)) می باشد.

5.کاربران ثابت سایت توجه داشته باشند که در هر هفته بیش از 50 فایل صوتی و جزوه و مقاله در سایت قرار می گیرد که بنا به درخواست شما عزیزان میباشد فلذا در این جهت نظرات و پیشنهادات خویش را در راستای تکمیل مطالب سایت با ما در میان بگذارید تا بر اساس نیازهای شما عزیزان قدم برداریم.

6.در این صفحه شما فقط 30 پست از جدول ها و مطالب سایت بزرگ قانون یار را مشاهده می کنید و بقیه پست ها در صفحه های دیگر سایت می باشد که راه رسیدن به آنها از طریق ورود به پست های زیر می باشد.به همین منظور ما در پست های زیر لینک میانبری را برای شما عزیزان در آخر جداول درج نموده ایم که شما با کلیک کردن به روی لینک مذکور به صفحه دیگری هدایت خواهید شد که حاوی هزاران فایل صوتی و جزوه و مقاله دیگر می باشد.

7.هرگونه کپی برداری با ذکر منبع((www.ghanonyar.ir))مجاز می باشد.بدیهی است در صورت مشاهده عدم ذکر منبع"با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

مقالات بین المللی

مقالات

مقالات

مقالات

مقالاتمژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.


:: برچسب‌ها: بزرگترین وب سایت حقوقی کشور در خدمت شماست
تاریخ : دوشنبه بیستم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی
آرم نرم افزارنام نرم افزار و کاربرد آن در استفاده از مطالب سایت برای کاربران قانون یارلینک مستقیملینک کمکی
نرم افزار آدوبی آکروبات(Adobe Acrobat)‏
((نصب این نرم افزار برای اجرای تمامی جزوات و مقالات سایت الزامی می باشد و بدون نصب این نرم افزار هرگز نخواهید توانست از مقالات و جزوات وب قانون یار استفاده کنید...))
به زودیلینک دانلود
نرم افزار اینترنت دانلود منیجر
((
nternet Download Managerا))
((معروف به IDM با بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ کاربر ثبت شده در سراسر جهان یکی از محبوب ترین نرم افزارهای مدیریت دانلود فایل از اینترنت میباشد. IDM سرعت دانلود را تا %۵۰۰ افزایش می دهد و جهت دانلود سریع فایل ها (مخصوصا فایل های صوتی اساتید حقوق) درج گردیده است...))

لینک دانلود
نرم افزار فايرفاكس ((firefox))
این روزها کمتر کسی است که فایرفاکس را نشناسد.با سرعت فوق العاده ای که این مرورگر در اختیار کاربرانش قرار میدهد و همچنین درجه امنیتی بالا به شما در وب گردی لذت فوق العاده ای می دهد...

لینک دانلود
نرم افزار گوگل کروم ((Google Chrome))
((آیا به دنبال بهترین وکاملترین مرور گر می گردید؟ایا صفحات شما دیر بارگذاری می شوند؟ایا نمی توانید به خوبی از سیستم خوددربرابرحملات جاسوس هامحافظت کنید؟با نصب این نرم افزار دیگر تمامی مشکلات شما حل می شود...))

لینک دانلود
نرم افزار وین رار((WinRAR))
((یکی از بهترین برنامه های فشرده سازی برنامه WinRAR است. که امکانات بسیار فراوانی به کاربر می دهد. با تکیه به رابط کاربری بسیار خوبی که دارد به کار گیری آن بسیار راحت و لذت بخش است. از عمده ترین ویژگی های برنامه می تون به این نکته اشاره کرد که که فایل هایی که توسط این برنامه فشرده می شوند به ندرت دچار آسیب می شوند.اکثر فایل های وب قانون یار با این نرم افزار فشرده سازی شده اند...))

لینک دانلود
نرم افزار وین زیپ((WinZip))((یکی از بهترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای مدیریت فایل های فشرده می باشد. این نرم افزار با داشتن امکانات جامع و افزایش بهره وری نشان داده است که این برنامه یک نرم افزار طلایی در زمینه فشرده سازی فایل ها می باشدمی توان گفت نرم افزاری شبیه نرم افزار وین رار می باشد.اکثر فایل های صوتی سایت برای باز شدن به این دو نرم افزار احتیاج دارند...))
لینک دانلود:: برچسب‌ها: نرم افزار های مورد نیاز برای استفاده از مطالب سایت
تاریخ : یکشنبه نوزدهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

                     مژده                                مژده
                          --------------------------

شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.


درس مدنی (قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری خصوصی

ارشد آزاد خصوصی

دکتری خصوصی سراسری

دکتری خصوصی آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب مدنی

۳

۳

۴

۱

۳

۳

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست266عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند )):: موضوعات مرتبط: مدنی
:: برچسب‌ها: مدنی درس مهم و سرنوشت ساز است پس بادقت خوانده شود
تاریخ : دوشنبه سیزدهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی


مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.

درس آیین دادرسی مدنی

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری خصوصی

ارشد آزاد خصوصی

دکتری خصوصی سراسری

دکتری خصوصی آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب آیین دادرسی مدنی

۱

۱

-----

۱

۳

۳

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست62عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند ))

:: موضوعات مرتبط: آیین دادرسی مدنی
:: برچسب‌ها: آیین دادرسی مدنی ازنظر اهمیت دست کمی از مدنی ندارد
تاریخ : یکشنبه دوازدهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

  همین حالا سفارش دهید و خرید کنید و در هنگام تحویل گرفتن

 مرسوله وجه محصول را به پستچی بدهید.


درس حقوق جزای عمومی واختصاصی

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری جزا

ارشد آزاد جزا

دکتری جزا سراسری

دکتری جزا آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب جزا

۲

۲

۴مختلط

۴ مختلط

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست140عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند )):: موضوعات مرتبط: جزای عمومی و اختصاصی
:: برچسب‌ها: حقوق جزاباضریب دو به شمابرای قبولی خیلی کمک می کند
تاریخ : پنجشنبه نهم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.

درس آیین دادرسی کیفری

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری جزا

ارشد آزاد جزا

دکتری جزا سراسری

دکتری جزا آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب آیین دادرسی کیفری

۲

۲

۴مختلط

۴مختلط

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست65عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند )):: موضوعات مرتبط: آیین دادرسی کیفری
:: برچسب‌ها: آیین دادرسی کیفری ضریبی برابرحقوق جزاداردو مهم است
تاریخ : یکشنبه پنجم آذر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم. 

درس حقوق تجارت

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری خصوصی

ارشد آزاد خصوصی

دکتری خصوصی آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب تجارت

۱

۱

۱

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست 95 عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند ))
:: موضوعات مرتبط: تجارت و شرکت های سهامی
:: برچسب‌ها: حقوق تجارت خیلی سنگین نیست وضریب خوبی هم دارد
تاریخ : شنبه بیستم آبان 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.درس زبان انگلیسی((متون حقوقی))

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری

ارشد آزاد

دکتری  سراسری

دکتری  آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب متون حقوقی

۱

۱

۲

۱

-----

-----

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست37عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند )):: موضوعات مرتبط: متون حقوقی(زبان انگلیسی)
:: برچسب‌ها: متون حقوقی سنگین است اما درعین حال مهم و کلیدی است
تاریخ : دوشنبه هشتم آبان 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

  همین حالا سفارش دهید و خرید کنید و در هنگام تحویل

 گرفتن مرسوله وجه محصول را به پستچی بدهید.


 

کتب اصول ومتون فقه.بین الملل.جرم شناسی.

قواعدفقه.بزهکاری.قوانین خاص. کارنامه قبول 

شدگان حقوقی

(1)


آزمون

ارشد سراسری

ارشد آزاد

دکتری  سراسری خصوصی

دکتری  آزاد خصوصی

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب متون فقه

۱

۱

۱

۴

-----

۲

-----

ضریب اصول فقه

-----

-----

-----

-----

۱

۱

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست457عدد می باشد.

 برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند ))

 :: موضوعات مرتبط: سایر کتب در موضوعات متفرقه
:: برچسب‌ها: اگر در موضوع حقوقی مشکل داشتید به این قسمت بیایید
تاریخ : جمعه پنجم آبان 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور

آرا وحدت رویه

حقوقی

کیفری

تجارتی

سایر آرا وحدت رویه متفرقه و نظرات مشورتی

تعداد

۲۲۲

۲۱۹

۲۹

۱۹۷

نظرات و پیشنهادات و آرا وحدت رویه مورد نیاز خود را در بخش نظرات این قسمت قید کنید.

برای دریافت تمامی آرا وحدت رویه به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند )):: موضوعات مرتبط: رای وحدت رویه و نظرات مشورتی
:: برچسب‌ها: آرا وحدت رویه در تمامی آزمون ها منبع طرح سوال است
تاریخ : سه شنبه دوم آبان 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی

مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.

درس آیین دادرسی کیفری

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری جزا

ارشد آزاد جزا

دکتری جزا سراسری

دکتری جزا آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب آیین دادرسی کیفری

۲

۲

۴مختلط

۴مختلط

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست9عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند ))


تاریخ : دوشنبه یکم آبان 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی
  مژده                                مژده
--------------------------------
شما با استفاده از طرح طلایی قانون یار می توانید 5 جلد از کتب آماده و در زیر چاپ موسسه قانون یار را به صورت 100% رایگان سفارش داده و دریافت کنید.برای عضویت در این طرح با ما تماس بگیرید.مشتاقانه منتظر تماس تمامی دوستان و همکاران هستیم.


فایل های صوتی اساتید(1)

 درس

مدنی

آیین دادرسی مدنی

جزا

آیین دادرسی کیفری

تجارت

متون و اصول فقه

زبان انگلیسی و متفرقه

تعداد فایل صوتی

۳۵۸

۲۵۶

۱۲۵

۱۴۹

۲۱۹

۳۳۰

۱۰۶

جهت سهولت استفاده شما عزیزان"تمام فایل ها به صورتMP3 تهیه گردیده است.

برای دریافت فایل های صوتی کلیه دروس به ادامه مطلب بروید...

(( شماره تماس دفتر مرکزی انجمن تألیفی جزوات صوتی حقوق یار:  ۰۸۳۱۷۲۶۴۰۴۱ ))

((آدرس دفتر مرکزی ما:کرمانشاه.شهرک ژاندارمری.روبروی دانشگاه آزاد اسلامی))

                           (( حقوق یار شما را به همکاری دعوت می کند )):: موضوعات مرتبط: فایل های صوتی حقوق
:: برچسب‌ها: از خواندن کتب خسته شده اید, با گوش دادن ادامه دهید
تاریخ : شنبه بیست و نهم مهر 1391
:
نویسنده : بهنام اسدی
برای دانلود به ادامه مطلب بروید
فایل 1393

با عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت شما دوست عزیز که به سایت موسسه علمی و حقوقی قانون یار تشریف آورده اید.موسسه مذکور به شماره ثبت 33378 که اقامتگاه آن در استان تهران می باشد تاسیس گردیده است.هدف اصلی این موسسه غیر تجاری،آماده سازی داوطلبان عزیز جهت آزمون های حقوقی من جمله آزمون وکالت،کارشناسی ارشد،قضاوت،سردفتری،دفتریاری، دکتری و .... می باشد.روش آماده سازی داوطلبان در این موسسه با دیگر موسسات حقوقی به طور کامل فرق دارد چراکه با همت و تلاش بی وقفه فرهیختگان و اساتید موسسه قانون یار، تمامی کتب و جزوات به صورت کاملا نموداری و چارت بندی شده می باشد که درک مطالب سنگین حقوقی را برای خواننده و داوطلب خیلی راحت کرده و همچنین به همراه هر کتاب یک دی وی دی صوتی تدریس به داوطلب داده می شود تا هضم و یادگیری مطالب توسط مثال های استاد،بیش از پیش راحت تر و سلیس تر و روان تر گردد.آماده سازی داوطلبان به این روش،ابتکار و ابداع موسسه حقوقی قانون یار می باشد که با استفاده از این متد آموزشی ،داوطلب به هیچ عنوان نیاز به کلاس های حضوری نداشته و به این واسطه از پرداخت هزینه های گزاف توسط داوطلب جلوگیری می شود.هدف اصلی ما کمک رسانی و مساعدت به تمامی دوستان و حقوقدانانی می باشد که در راستای آماده سازی آزمون های حقوقی سردرگم هستند و نیاز مبرم و اساسی به جامع ترین و کامل ترین منابع را دارند.روش تدریس صوتی موسسه قانون یار به طور موثری به داوطلب کمک می کند تا زودتر و راحت تر به موفقیت در آزمون دست یابد.لازم به ذکر است از آنجایی که هر ماده قانونی پر از حاشیه و نکته ریز و فرار می باشد،فایل ها و دی وی دی های صوتی تدریس به همراه کتب نموداری،قابل استفاده برای تمامی قضات،وکلا،سردفتران، دانشجویان رشته حقوق و... موثر و لازم و ضروری به نظر می رسد.کافیست یک بار محصولات موسسه قانون یار را استفاده و مورد مطالعه و بررسی قرار دهید.آنگاه به کیفیت و سطح علمی بالای محصولات و کتب اساتید این موسسه پی خواهید برد.
مدیر موسسه قانون یار:بهنام اسدی