دسته بندی :
 
 
 

 
کتب جدید در ستون اول درج می گردند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


برچسب‌ها: با فایل های صوتی ما, قبولی خود را تضمین کنید
دسته بندی : مدنی

درس مدنی (قسمت1)

 

آزمون

ارشد سراسری خصوصی

ارشد آزاد خصوصی

دکتری خصوصی سراسری

دکتری خصوصی آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب مدنی

۳

۳

۴

۱

۳

۳

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست266عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

                         


برچسب‌ها: مدنی درس مهم و سرنوشت ساز است پس بادقت خوانده شود
دسته بندی : آیین دادرسی مدنی

درس آیین دادرسی مدنی

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری خصوصی

ارشد آزاد خصوصی

دکتری خصوصی سراسری

دکتری خصوصی آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب آیین دادرسی مدنی

۱

۱

-----

۱

۳

۳

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست62عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

 


برچسب‌ها: آیین دادرسی مدنی ازنظر اهمیت دست کمی از مدنی ندارد
دسته بندی : جزای عمومی و اختصاصی

درس حقوق جزای عمومی واختصاصی

 

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری جزا

ارشد آزاد جزا

دکتری جزا سراسری

دکتری جزا آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب جزا

۲

۲

۴مختلط

۴ مختلط

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست140عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

 


برچسب‌ها: حقوق جزاباضریب دو به شمابرای قبولی خیلی کمک می کند
دسته بندی : آیین دادرسی کیفری

درس آیین دادرسی کیفری

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری جزا

ارشد آزاد جزا

دکتری جزا سراسری

دکتری جزا آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب آیین دادرسی کیفری

۲

۲

۴مختلط

۴مختلط

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست65عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...


برچسب‌ها: آیین دادرسی کیفری ضریبی برابرحقوق جزاداردو مهم است
دسته بندی : تجارت و شرکت های سهامی

درس حقوق تجارت

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری خصوصی

ارشد آزاد خصوصی

دکتری خصوصی آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب تجارت

۱

۱

۱

۲

۲

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست95 عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...


 


برچسب‌ها: حقوق تجارت خیلی سنگین نیست وضریب خوبی هم دارد
دسته بندی : متون حقوقی(زبان انگلیسی)

درس زبان انگلیسی((متون حقوقی))

(قسمت1)

آزمون

ارشد سراسری

ارشد آزاد

دکتری  سراسری

دکتری  آزاد

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب متون حقوقی

۱

۱

۲

۱

-----

-----

-----

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست37عدد می باشد.

برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

 


برچسب‌ها: متون حقوقی سنگین است اما درعین حال مهم و کلیدی است
دسته بندی : سایر کتب در موضوعات متفرقه

 

 کتب اصول ومتون فقه.بین الملل.جرم شناسی.

 
قواعدفقه.بزهکاری.قوانین خاص. کارنامه قبول 
 
شدگان حقوقی

(1)

 

 

آزمون

ارشد سراسری

ارشد آزاد

دکتری  سراسری خصوصی

دکتری  آزاد خصوصی

وکالت

قضاوت

سایر آزمون

ضریب متون فقه

۱

۱

۱

۴

-----

۲

-----

ضریب اصول فقه

-----

-----

-----

-----

۱

۱

-----

 

مقالات و جزوات و کتب موجود در این پست457عدد می باشد.

 برای دریافت کتب و مقالات و جزوات این درس به ادامه مطلب بروید...

 

 


برچسب‌ها: اگر در موضوع حقوقی مشکل داشتید به این قسمت بیایید
دسته بندی : رای وحدت رویه و نظرات مشورتی

 

آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور

آرا وحدت رویه

حقوقی

کیفری

تجارتی

سایر آرا وحدت رویه متفرقه و نظرات مشورتی

تعداد

۲۲۲

۲۱۹

۲۹

۱۹۷

نظرات و پیشنهادات و آرا وحدت رویه مورد نیاز خود را در بخش نظرات این قسمت قید کنید.

برای دریافت تمامی آرا وحدت رویه به ادامه مطلب بروید...


برچسب‌ها: آرا وحدت رویه در تمامی آزمون ها منبع طرح سوال است
دسته بندی : فایل های صوتی حقوق
 

فایل های صوتی اساتید(1)

 درس

مدنی

آیین دادرسی مدنی

جزا

آیین دادرسی کیفری

تجارت

متون و اصول فقه

زبان انگلیسی و متفرقه

تعداد فایل صوتی

۳۵۸

۲۵۶

۱۲۵

۱۴۹

۲۱۹

۳۳۰

۱۰۶

جهت سهولت استفاده شما عزیزان"تمام فایل ها به صورتMP3 تهیه گردیده است.

برای دریافت فایل های صوتی کلیه دروس به ادامه مطلب بروید...


برچسب‌ها: از خواندن کتب خسته شده اید, با گوش دادن ادامه دهید
دسته بندی :

 

 

 

نمونه فرم های دادخواست و شکواییه(1)

 

 

 

موضوع

حقوقی

کیفری

تعداد فرم ها

۲۷۳

۶۶

 

نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش نظرات هر درس قید کنید.

برای دریافت کلیه نمونه فرم ها به ادامه مطلب بروید...

 


دسته بندی : آزمون های آزمایشی

 

 آزمون های طبقه بندی شده(1)

نوع آزمون

کارشناسی ارشد

وکالت و مشاوران

قضاوت

دکتری

آزمون آنلاین

تالیقی

دیگرآزمون ها

تعداد آزمون

۱۳

۲۹

۱۱

۹

۲

۶

۵۲

 نظرات و پیشنهادات و ا نتقادات خود را در قسمت نظر دهید قید کنید.

 برای دریافت سوالات تمامی آزمون ها به ادامه مطلب بروید...


برچسب‌ها: قسمت آزمون آزمایشی آخرین گام رسیدن به پیروزی شماست